PERSONES REGISTRADES

EL CONSELL

Què és?
El Consell neix de la legitimitat sorgida del mandat de l’1 d’octubre i impulsarà estratègies per a fer-lo efectiu.
En conseqüència, actuarà en àmbits com la internacionalització, el procés constituent, la generació de noves fórmules de mobilització democràtica, la recerca i el desenvolupament d’eines socials i polítiques innovadores o la difusió de la cultura i la realitat social catalanes.
Per fer-ho possible, és imprescindible la participació de tothom.
Qui en forma part?
En formen part totes les persones que s’inscriguin voluntàriament i sense límit territorial al registre ciutadà. Els seus òrgans estan recollits a l’Acord d’Investidura de 8 de març de 2018:
Calendari
La fase fundacional del Consell s'inicia amb la seva constitució al Palau de la Generalitat el 30 d'octubre de 2018 fins a l'establiment del nou Consell sorgit de les eleccions a l'Assemblea de Representants, en què podran prendre part totes les persones inscrites al registre ciutadà amb dret de vot.
L'estructura institucional definitiva, el reglament electoral i el seu calendari  es van presentar a Brussel·les el 8 de desembre de 2018.

EL REGISTRE

El camí cap a la República catalana el fem plegats, com hem fet sempre en els millors moments de la història del nostre país.Tothom pot formar part d'aquest registre, sense cap límit d'edat ni d'origen. Només cal la voluntat de ser-ne part i l'adhesió als valors que volem que ens cohesionin.
L’eina que ens aplega és el registre ciutadà, a través del qual podrem prendre decisions col·lectivament i compartir informació.
Per aconseguir un registre legítim i segur, cal seguir el procediment següent, que consta de 5 passos:

ENTITATS

Les entitats, fundacions, federacions i confederacions seran un actiu imprescindible en la configuració i acció del Consell i els seus òrgans de representació.  En completar el seu ingrés al registre, passen a ser agents actius promovent la inscripció dels seus socis al registre ciutadà, organitzant inscripcions populars als municipis i dissenyant campanyes de difusió i promoció.
La inscripció de les entitats al registre consta de 3 passos: